Certifikát | Pieskovanie

Certifikát SK

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať

certifikačnú značku.

 

 

Certifikát ANG

Certified organization is authorized to use the Certified

certification mark.