• PIESKOVANIE - KOV

  Pieskovanie, práškovanie a otryskávanie - povrch sa opracováva prúdom vzduchu, ktorý obsahuje čiastočky brúsneho materiálu vo forme piesku. Získava sa matný povrch. Využíva sa hlavne pre odstránenie povrchovej vrstvy.

 • PIESKOVANIE - SKLO

  Pieskovanie, práškovanie a otryskávanie - povrch sa opracováva prúdom vzduchu, ktorý obsahuje čiastočky brúsneho materiálu vo forme piesku. Získava sa matný povrch. Využíva sa hlavne pre odstránenie povrchovej vrstvy.

 • PIESKOVANIE - DREVO

  Pieskovanie, práškovanie a otryskávanie - povrch sa opracováva prúdom vzduchu, ktorý obsahuje čiastočky brúsneho materiálu vo forme piesku. Získava sa matný povrch. Využíva sa hlavne pre odstránenie povrchovej vrstvy.

 • PIESKOVANIE - KAMEŇ

  Pieskovanie, práškovanie a otryskávanie - povrch sa opracováva prúdom vzduchu, ktorý obsahuje čiastočky brúsneho materiálu vo forme piesku. Získava sa matný povrch. Využíva sa hlavne pre odstránenie povrchovej vrstvy.

V-Centrum, s.r.o. - prevádzka Pieskovanie

Firma bola založená v roku 1993. Zaoberá sa spracovaním prírodného kameňa na rôzne výrobky.
Od roku 2000 prevádzkujeme tlakové otryskávanie (pieskovanie) v uzavretej kabíne.
V roku 2005 sme zaviedli systém manažerstva kvality  STN EN ISO 9001:2009.

Využitie

KOV

- (oceľ,  zliatiny, farebné kovy, nerez) odstraňovanie korózie, starej farby, úprava povrchu pred ďalším  spracovaním, očistenie neprístupných plôch, renovácia atď.    

SKLO

- pieskovanie textov a ornamentov na číre aj matné sklo, plexisklo, zrkadlo atď.

GUMA a PLASTY  

- úprava hladkého povrchu na zdrsnený vrátane očistenia a odmastenia napr. príprava  pred lepením.

DREVO a KAMEŇ

- hĺbkové zvýraznenie štruktúry dreva - letorastov.

- texty na pomníky, tabuľky, dlažby a obklady.